nhạc haytop 100chủ đềalbum
Son (Remix)
Tải Bài Hát Son (Remix)
Nghe:
18,998
/
Ca sĩ:
Yori LipB, Annie LipB


Nghe nhạc online


Lời Bài Hát

Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em mặt trới tưng tửng lăn dài sau lưng thòn chặng vặng cuốc mộc cua giòn í tiếng kêu xa .Gập Gềnh kíp đoạn trường tất ta tat tửi bước í tồng xường ngại ngần i cái chi nợ nần thế gian í i a i a í á í a a ya ha í a í a í a hơơơỡ .Em đẹp em xinh em con nước em đang tràn non í thời non xanh nước í thời nước biếc con trăn vẫn tròn em phấn son í a ôi a á à ôi a à ôi quay vân con quay quay anh mơ giấc mơ say tình say người anh yêu say người anh thương đêm phơi nõn nà em phấn son í à ôi a à a à ôi

tải bài hát khác

Đông Nhi
Phan Mạnh Quỳnh
Ưng Hoàng Phúc
Lip B, Đông Nhi
Ưng Hoàng Phúc
Ưng Hoàng Phúc
Ưng Hoàng Phúc
Ưng Hoàng Phúc